Eko gips 7.5cm x 2.7m: 25.000đ/cuộn

Quy cách: Hộp 24 cuộn
Eko gips 10cm x 2.7m: 30.000đ/cuộn

Quy cách: Hộp 20 cuộn
Eko gips 15cm x 2.7m: 39.000đ/cuộn

Quy cách: Hộp 14 cuộn
Eko gips 20cm x 2.7m: 55.000đ/cuộn

Quy cách: Hộp 10 cuộn

 

HTKĐ

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)