Chỉ định:

Băng vết mổ đã được khâu kín, vết trầy xước nông.

Cố định các loại dụng cụ như kim luồn, catheter.

Kích thước:

53mm x 80mm: 6.800đ/ miếng, 340.000đ/hộp

100mm x 70mm: 9.600đ/miếng, 480.000đ/hộp

100mm x 90mm: 13.200đ/miếng, 660.000đ/hộp

Quy cách: Hộp 50 miếng

150mm x 90mm: 16.500đ/ miếng, 330.000đ/hộp

200mm x 90mm: 21.500đ/miếng, 430.000đ/hộp

250mm x 90mm: 24.500đ/miếng, 490.000đ/hộp

Quy cách: Hộp 20 miếng

Bán nguyên hộp

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)