Urgoband 2 móc (7.5cm x 4.5m): 21.000đ/cuộn

Quy cách: Hộp 40 cuộn

Urgoband 3 móc (10cm x 4.5m): 26.000đ/cuộn

Quy cách: Hộp 30 cuộn

Urgoband 3 móc dài (15cm x 4.5m): 36.000đ/cuộn

Quy cách: Hộp 20 cuộn

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)