Cán dao mổ số 3, 4: 15.000Đ (AAS) - 18.000Đ (PMP)

Cán dao mổ số 7: 18.000Đ (AAS) - 25.000Đ (PMP)

Cán dao mổ số 9: 25.000Đ (PMP)

Hãng sản xuấtAAS/PMP - Pakistan

Thông tin thêm

Cán dao số 3: Dùng lưỡi dao số 10, 11, 12, 15

Cán dao số 4: Dùng lưỡi dao số: 20, 21, 22, 23

Cán dao số 7: Dùng lưỡi dao 15

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)