Nồng độ cồn: Tuyệt đối

Quy cách: Chai 1 lít, chai 2 lít, can 30 lít

Bán 10 lít trở lên

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)