Kẹp kim 14 cm: 27.000Đ (AAS) - 30.000Đ (PMP)

Kẹp kim 16 cm: 28.000Đ (AAS) - 35.000Đ (PMP)

Kẹp kim 18 cm: 38.000Đ (AAS) - 50.000Đ (PMP)

Kẹp kim 20 cm: 45.000Đ (AAS) - 60.000Đ (PMP)

Kẹp kim 23 cm: 75.000Đ (PMP)

Hãng sản xuấtAAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)