Công dụng: Dùng hỗ trợ đi lại cho những người bị tổn thương hoặc yếu chân

Có thể tăng giảm chiều cao

Chất liệu: Inox

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)