Kích thước: ϕ 0.30 x 25mm
Sản phẩm được khử trùng bằng tia gamma

Dạng đóng gói: Túi y tế vô trùng, 10 cây/gói, mỗi hộp 10 gói, hộp 100 cây

Quy cách: Thùng 300 hộp

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)