Kim dùng lấy máu, lắp vào bơm tiêm, đã qua tiệt trùng bằng khí E.O
Kích thước: 18G x 1 1/2", 20G x 1 1/2", 22G x 1 1/4", 23G x 1", 25G x 1”, 25G x 5/8", 26G x 1/2"

Quy cách: Hộp 100 cây

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)