Thông số kỹ thuật:

Thị kính: 10X
Vật kính: 4X, 10X, 40X
Kích thước bàn soi: 90 x 100mm
Kính tụ quang: 40mm
Nhà sản xuất: Wuzhou - Trung Quốc

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)