Thông số kỹ thuật:

Model: Luxeo 2S

Code: 4142000

2 vật kính 2x và 4x
Thị kính 10x/18mm, 
nghiêng 45 độ, IPD 54 - 74mm
Độ phóng đại 40 lần
Nguồn sáng: LED
Hãng sản xuất: Labomed - Mỹ (ráp tại Ấn Độ) 

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)