Kích thước: Số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23.
Quy cách: Hộp 100 cái
Nhà sản xuất: Ribbel Surgical - New Delhi, India

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)