Đặc điểm:

Màn hình cảm ứng màu 15 inch
Theo dõi được 16 Monitor trên một màn hình

96 giờ ghi liên tục các dạng sóng và các thông số.

HTHP

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)