Công dụng: Dùng hút tai

Kích thước: 12 cm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)