Model: Duplex Teaching

Code: 4002-02
Chiều dài: 115 cm

 

ng nghe dùng trong ging dy, chiều dài
115cm
Nhóm A phân loại 3 ISO13485, DUPLEX

Code 4002-02

CFS TEACHING

CN031221

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)