Pen thẳng, cong không mấu 12 cm: 23.000Đ (AAS) - 26.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong không mấu 14 cm: 24.000Đ (AAS) - 28.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong không mấu 16 cm: 27.000Đ (AAS) - 32.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong không mấu 18 cm: 34.000Đ (AAS) - 42.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong không mấu 20 cm: 38.000Đ (AAS) - 46.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong không mấu 23 cm: 66.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong không mấu 24 cm: 55.000Đ (AAS)

Pen thẳng, cong không mấu 25 cm: 78.000Đ (PMP)

Hãng sản xuất: AAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)