Kích cỡ: 3.5 x 300 mm

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)