Kích thước:

Túi ép phồng 75mm x 18mm: 450.000đ/cuộn

Túi ép phồng 100mm x 25mm: 500.000đ/cuộn
Túi ép phồng 150mm x 25mm: 590
.000đ/cuộn
Túi ép phồng 200mm x 28mm: 650.000đ/cuộn
Túi ép phồng 250mm x 28mm: 865.000đ/cuộn
Túi ép phồng 300 x 37mm: 1.080.000đ/cuộn
Túi ép phồng 350mm x 40mm: 1.258.000đ/cuộn

** Chiều dài 100cm

Hãng sản xuất: BMS - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)