R1540: Kích thước 3mm x 75mm

Quy cách: 5 tép/túi. 50 túi/hộp.
R1541: Kích thước 6mm x 75mm.

Quy cách: 3 tép/túi. 50 túi/hộp. 

R1546: Kích thước 6mm x 100mm

Quy cách: 10 tép/túi. 50 túi/hộp. Giá: 1.150.000đ/hộp
R1547: Kích thước 12mm x 100mm

Quy cách: 6 tép/túi. 50 túi/hộp. Giá: 1.150.000đ/hộp
R1548: Kích thước 25mm x 125mm

Quy cách: 4 tép/túi. 25 túi/hộp. 

 

CN090722 (IncVAT5%)

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)