Chất liệu: Inox

Kích thước:

Hộp chữ nhật inox Vinh Tấn ghép đại (33 x 19 x 7 cm): 120.000đ/cái
Hộp chữ nhật inox Vinh Tấn ghép lớn (23 x 11 x 5 cm): 42.000đ/cái
Hộp chữ nhật inox Vinh Tấn ghép trung (19 x 9 x 4 cm): 35.000đ/cái
Hộp chữ nhật inox Vinh Tấn ghép nhỏ (16 x 7 x 3 cm): 30.000đ/cái

Hộp chữ nhật inox Vinh Tấn ghép10CC (14 x 6 x 3 cm): 27.000đ/cái

Hộp chữ nhật inox Vinh Tấn ghép 5CC (11 x 4 x 3 cm): 25.000đ/cái


Hãng sản xuất: Vinh Tấn - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)