Chất liệu: Inox

Kích thước:

Hộp hấp tròn inox ϕ 20 x 13 cm = 230.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 22 x 13 cm = 240.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 22 x 20 cm = 290.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 26 x 13 cm = 280.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 26 x 20 cm = 320.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 30 x 15 cm = 340.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 30 x 20 cm = 390.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 35 x 20 cm = 490.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 40 x 20 cm = 550.000đ/cái
Hãng sản xuất: Vinh Tấn - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)