Chất liệu: Inox

Kích thước:

Hộp hấp tròn inox ϕ 20 x 13 cm = 260.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 22 x 13 cm = 270.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 22 x 20 cm = 320.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 26 x 13 cm = 310.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 26 x 20 cm = 350.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 30 x 15 cm = 380.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 30 x 20 cm = 450.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 35 x 20 cm = 590.000đ/cái
Hộp hấp tròn inox ϕ 40 x 20 cm = 650.000đ/cái

Hộp hấp tròn inox ϕ 34 x 18 x 12 cm = 290.000đ/cái
Hãng sản xuất: Vinh Tấn - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.0 / 3 Bình chọn)