Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m
Trụ inox ϕ 25.4 x 1.0 mm
Chân inox hộp 30 x 60 mm
04 bánh xe nhựa ϕ 50 mm có khóa

Bình chọn sản phẩm: (4.3 / 5 Bình chọn)