Chất liệu: Inox

* Dùng đựng hộp gòn Ø 7.5

Hộp lưu 2 mẫu (16 x 8 x 7 cm): 55.000đ/cái

Hộp lưu 4 mẫu (16 x 16 x 7 cm): 65.000đ/cái

Hộp lưu 6 mẫu (24 x 16 x 7 cm): 90.000đ/cái

Hộp lưu 8 mẫu (32 x 16 x 7 cm): 112.000đ/cái

* Dùng đựng hộp gòn Ø 8.5

Hộp lưu 2 mẫu (18 x 9 x 7 cm): 70.000đ/cái

Hộp lưu 4 mẫu (18 x 18 x 7 cm): 86.000đ/cái

Hộp lưu 6 mẫu (27 x 18 x 7 cm): 128.000đ/cái

Hộp lưu 8 mẫu (36 x 18 x 7 cm): 185.000đ/cái

Hãng sản xuất: Vinh Tấn - Việt Nam

 

CN281221

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)