Chất liệu: Inox

* Dùng đựng hộp gòn Ø 7.5 x 6 cm

Hộp lưu 2 mẫu (16 x 8 x 7 cm): 50.000đ/cái

Hộp lưu 4 mẫu (16 x 16 x 7 cm): 60.000đ/cái

Hộp lưu 6 mẫu (24 x 16 x 7 cm): 85.000đ/cái

Hộp lưu 8 mẫu (32 x 16 x 7 cm): 105.000đ/cái

* Dùng đựng hộp gòn Ø 8.5 x 7 cm

Hộp lưu 2 mẫu (18 x 9 x 7 cm): 65.000đ/cái

Hộp lưu 4 mẫu (18 x 18 x 7 cm): 80.000đ/cái

Hộp lưu 6 mẫu (27 x 18 x 7 cm): 115.000đ/cái

Hộp lưu 8 mẫu (36 x 18 x 7 cm): 170.000đ/cái

Hãng sản xuất: Vinh Tấn - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)