Có thanh nẹp 2 bên và vòng đệm silicone.
Dòng sản phẩm cao cấp của Medi, dệt theo công nghệ mới phù hợp hơn với cấu trúc giải phẫu.
Giảm đau và giảm phù nề do chấn thương phần mềm gối.
Màu: Bạc
Kích thước

Size II (số đo vòng trên 40 - 43cm, số đo vòng dưới 28 - 31cm)

Size III (số đo vòng trên 43 - 46cm, số đo vòng dưới 31 - 34cm)

Size IV (số đo vòng trên 46 - 49cm, số đo vòng dưới 34 - 37cm)

Size V (số đo vòng trên 49 - 52cm, số đo vòng dưới 37 - 40cm)

Size VI (số đo vòng trên 52 - 55cm, số đo vòng dưới 40 - 43cm)

Size VII (số đo vòng trên 55 - 58cm, số đo vòng dưới 43 - 46cm)

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)