Kính gửi Quý khách hàng,

Kể từ ngày 01/12/2019, Hãng Anios sẽ thay thế 2 sản phẩm sau:

- Dung dịch Hexanios G+R sẽ thay thế bằng Anios' Clean Excel D

- Dung dịch Aniosyme DD1 sẽ thay thế bằng Aniosyme X3

Sản phẩm mới đã được cải tiến với hoạt chất mạnh hơn.

Giá sản phẩm thay thế không thay đổi so với sản phẩm cũ.

Trân trọng,