Kích thước:

Túi ép dẹp 75mm x 200m: 470.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 100mm x 200m: 50
0.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 150mm x 200m: 630.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 200mm x 200m: 80
0.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 250mm x 200m: 1.000.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 300mm x 200m: 1.150.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 350mm x 200m: 1.430.000đ/cuộn

Hãng sản xuất: BMS - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)