Kích thước:

Túi ép dẹp 50mm x 200m: 400.000đ/cuộn

Túi ép dẹp 75mm x 200m: 450.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 100mm x 200m: 480
.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 150mm x 200m: 610.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 200mm x 200m: 75
0.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 250mm x 200m: 950.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 300mm x 200m: 1.100.000đ/cuộn
Túi ép dẹp 350mm x 200m: 1.390.000đ/cuộn

Hãng sản xuất: BMS - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)