Giấy lót dùng trong y tế

Kích thước: 25cm x 40cm hoặc 40cm x 50cm
Quy cách: Xấp 1 kg (35.000đ), thùng 20 kg
Nước sản xuất: Linh Xuân - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.0 / 2 Bình chọn)