Fiber-optics Xenon XL 2.5V
L2: Kính phóng đại 3 lần
Pin trung, 01 bóng dự phòng

CN221121

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)