10775: Loa soi tai 2 mm
10779: Loa soi tai 2.5 mm
10783: Loa soi tai 3 mm
10789: Loa soi tai 4 mm
10795: Loa soi tai 5 mm
Loại dùng nhiều lần
Quy cách: Gói 10 cái

+8%VAT

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)