10800-532: Loa soi tai 2 mm
10800-533: Loa soi tai 3 mm
10800-534: Loa soi tai 4 mm
10800-535: Loa soi tai 5 mm
10800-539: Loa soi tai 9 mm
Loại dùng nhiều lần
Quy cách: Gói 10 cái

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)