Gồm các loại:

Bình oxy 1 khối: 1.000.000đ/cái
Bình oxy 2 khối: 1.300.000đ/cái
Bình oxy 6 khối: 2.550.000đ/cái
(Giá trên chưa bao gồm đồng hồ oxy. Mua đồng hồ oxy cộng thêm 350.000đ/cái)

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)