Bơm tiêm sử dụng 1 lần (1cc) đầu kim 26G x 1/2": 68.000 đ/hộp. Quy cách: Hộp 100 cây, thùng 42 hộp
Bơm tiêm sử dụng 1 lần (3cc) đầu kim 23G x 1", 25G
x 1", 25G x 5/8": 68.000đ/hộp. Quy cách: Hộp 100 cây, thùng 30 hộp
Bơm tiêm sử dụng 1 lần (5cc) đầu kim 23G x 1", 25G x 1", 25G x 5/8": 68.000đ/hp. Quy cách: Hộp 100 cây, thùng 20 hộp
Bơm tiêm sử dụng 1 lần (10cc) đầu kim 23G x 1", 25G x 1": 105.000đ/hộp. Quy cách: Hộp 100 cây, thùng 12 hộp
Bơm tiêm sử dụng 1 lần (20cc) đầu kim 23G x 1": 115.000đ/hộp. Quy cách: Hộp 50 cây, thùng 16 hộp
Bơm tiêm sử dụng 1 lần (50cc) tiêm, cho ăn: 135.000đ/hộp. Quy cách: Hộp 25 cây, thùng 16 hộp

Tiệt trùng từng cái.

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)