Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. 
Thông số kỹ thuật:
Trọng lượng cơ thể: 

- Max: 120 kg 
- Min: 0.5 kg 
Đo chiều cao: 
- Phạm vi đo 70 - 190 cm 
- Min: 0.5 cm 
Kích thước thùng: 88 x 30 x 26.5 cm 
Trọng lượng: 12.3 kg

INCVAT10%

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)