Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0

Hãng sản xuất: Ethicon, Johnson & Johnson - Đức
Quy cách: Hộp 12 tép

Bán nguyên hộp

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC LOẠI CHỈ VYCRYL 0 năm 2022

STT Sản phẩm Mã số Tiêu chuẩn kỹ thuật Hãng sản xuất Nước sản xuất Quy cách Đơn giá / TÉP ĐƠN GIÁ / HỘP
1 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 75cm, kim taper point plus 36mm, 1/2C W9141 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu hình thoi MH Plus dài 36mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Johnson & Johnson Medical GmbH Đức Hộp 12 tép 83,000 996,000
2 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 75cm, kim tròn đầu cắt 31mm, 1/2C W9361 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 75cm, 1 kim kim tròn đầu cắt V-30 dài 31 mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Johnson & Johnson Medical GmbH Đức Hộp 12 tép 90,000 1,080,000
3 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2C W9430 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT dài 40 mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Johnson & Johnson Medical GmbH Đức Hộp 12 tép 95,000 1,140,000
4 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 90cm, kim taper point plus 36mm, 1/2C W9441 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 90cm, 1 kim tròn đầu tròn MH Plus dài 36mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Johnson & Johnson Medical GmbH Đức Hộp 12 tép 103,000 1,236,000
5 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 75 cm , kim tròn đầu tù Ethiguard dài 40mm, 1/2C W9988 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 75cm, 1 kim kim tròn đầu tù Ethiguard CTB dài 40 mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Ethicon, Inc. Mexico Hộp 12 tép 130,000 1,560,000
6 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 số dài 75 cm , kim tròn đầu tù Ethiguard dài 36mm, 1/2C W9986 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 75cm, 1 kim kim tròn đầu tù Ethiguard CTB-1 dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Ethicon, Inc. Mexico Hộp 12 tép 134,000 1,608,000
7 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt 36mm, 1/2C W9464 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 90cm, 1 kim kim tròn đầu cắt V-34 dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Ethicon, Inc. Mexico Hộp 12 tép 161,000 1,932,000

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)