Đèn khám mắt L2 Ri-Scope L 3723
Xenon XL 2.5V
01 bóng dự phòng
Pin trung

CN03.04.23 (+5%VAT)

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)