Huyết áp kế điện tử để bàn có phần mềm kết nối vi tính
Model: Ri-Medic 1781
Hãng sản xuất: Riester - Đức

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)