Công dụng: Dùng bảo vệ da và dán túi hậu môn nhân tạo

Trọng lượng: 60 gr

Bình chọn sản phẩm: (1.0 / 2 Bình chọn)