Đặc điểm:

Độ phóng đại 2.0x, 2.5x và 3.0x.
Hệ thống này sử dụng rất dễ dàng.
Độ rõ nét cao nhờ phạm vi quang trường cao. Thanh aluminium trọng lượng nhẹ có nút điều chỉnh khoảng cách xê dịch giữa 2 thị kính giúp kính lúp gắn ổn định với độ hội tụ tối ưu, tránh nhức đầu và mỏi mắt. Sản phẩm này rất lý tưởng để khám mắt và khám răng cũng như trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và ngành thú y.

Bao gồm các loại:
3960 - 620 + 12770: Độ phóng đại 2.0x, khoảng cách làm việc 34 cm, gọng kính đeo mắt
3962 - 620 + 12770: Độ phóng đại 2.0x, khoảng cách làm việc 46 cm, gọng kính đeo mắt

3960 - 620 + 12771: Độ phóng đại 2.0x, khoảng cách làm việc 34 cm, vòng đeo đầu
3962 - 620 + 12771: Độ phóng đại 2.0x, khoảng cách làm việc 46 cm, vòng đeo đầu
3960 - 625 + 12770: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 34 cm, gọng kính đeo mắt

3961 - 625 + 12770: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 42 cm, gọng kính đeo mắt
3962 - 625 + 12770: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 46 cm, gọng kính đeo mắt
3963 - 625 + 12770: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 50 cm, gọng kính đeo mắt
3960 - 625 + 12771: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 34 cm, vòng đeo đầu
3961 - 625 + 12771: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 42 cm, vòng đeo đầu
3962 - 625 + 12771: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 46 cm, vòng đeo đầu
3963 - 625 + 12771: Độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 50 cm, vòng đeo đầu
3960 - 630 + 12770: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 34 cm, gọng kính đeo mắt
3961 - 630 + 12770: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 42 cm, gọng kính đeo mắt
3962 - 630 + 12770: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 46 cm, gọng kính đeo mắt
3963 - 630 + 12770: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 50 cm, gọng kính đeo mắt
3960 - 630 + 12771: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 34 cm, vòng đeo đầu
3961 - 630 + 12771: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 42 cm, vòng đeo đầu
3962 - 630 + 12771: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 46 cm, vòng đeo đầu
3963 - 630 + 12771: Độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 50 cm, vòng đeo đầu

Hãng sản xuất: Riester - Đức

Nước sản xuất: Anh

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)