Bao gồm các loại:

MIC-1.005: 0.5 - 10 µl

MIC-1.02: 2 - 20 µl

MIC-1.05: 5 - 50 µl

MIC-1.10: 10 - 100 µl

MIC-2.20: 20 - 200 µl

MIC-1.100: 100 - 1,000 µl

MIC-1.1000: 1,000 - 5,000 µl

Hãng sản xuất: Sartorius Biohit - Phần Lan (ráp tại Trung Quốc)

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 3 Bình chọn)