Nhíp nha 14 cm: 28.000Đ (PMP)

Nhíp nha 16 cm: 25.000Đ (AAS) - 30.000Đ (PMP)

Nhíp nha 18 cm: 32.000Đ (PMP)

Hãng sản xuất: AAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)