Thông số kỹ thuật:

Xe đẩy bình oxy 2 khối

Khung kéo bằng inox ϕ 25.4 dày 1mm

Bánh cao su đặc ϕ 16 x 5cm

Giá: 

Xe đẩy bình oxy 6 khối

Khung kéo bằng inox ϕ 25.4 dày 1mm

Bánh cao su đặc ϕ 20 x 5cm

Giá: 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)