Công dụng: Bao huyết áp dùng để thay thế cho máy monitor

Loại: 1 dây, 2 dây

Đối tượng: Người lớn, trẻ em, sơ sinh

Hãng sản xuất: V-Lok - Trung Quốc

Bình chọn sản phẩm: (3.0 / 3 Bình chọn)