Là dòng sản phẩm đáng tin cậy cho việc khám tai, mũi, họng, mắt và thanh quản.
Bao gồm:
- 1 đầu đèn khám tai
- 1 đầu đèn khám mắt
- 1 van mở mũi
- 1 gọng dẫn quang cong
- 2 gương soi thanh quản
- 1 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi
- 1 bóng đèn thay thế
- 1 hộp bảo vệ cứng
Hãng sản xuất: AAS - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.0 / 3 Bình chọn)