Fiber-optics Xenon XL 2.5V
L3: Kính phóng đại 4 lần
Pin trung, nút bấm tháo loa soi tai, 01 bóng dự phòng

CN0304.2023 (+V5)

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)