Greetmed GT205-412: Đầu col xanh (1000ul) không khía

Quy cách: Gói 500 cái (80.000đ/gói)

Greetmed GT205-413: Đầu col vàng (200ul) không khía

Quy cách: Gói 1000 cái (100.000đ/gói)

Greetmed GT205-415: Đầu col trắng (10ul) không khía

Quy cách: Gói 1000 cái (170.000đ/gói)

Hãng sản xuất: Greetmed - Trung Quốc

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)