Đế bằng cho người có hậu môn nhân tạo lồi.
Hệ thống 2 mảnh.
15602: Kích thước vòng gắn 44mm (1-3/4"), vòng cắt tối đa 32mm (1-1/4")
15603: Kích thước vòng gắn 57mm (2-1/4"), vòng cắt tối đa 44mm (1-3/4")
15604: Kích thước vòng gắn 70mm (2-3/4"), vòng cắt tối đa 57mm (2-1/4")

Quy cách: Hộp 5 cái, 75.000đ/cái

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)