Muỗng nạo kênh sinh thiết CTC 3 mm - 23 cm (code: 60.0930.03)

Muỗng nạo kênh sinh thiết CTC 4 mm - 23 cm (code: 60.0930.04)

Hãng sản xuất: Hilbro
Nước sản xuất: Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)